บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

5 ความท้าทายที่เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเผชิญอยู่

การฉลองปีใหม่ 2562 ยังคงสดใสในความทรงจำของฉัน แต่เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงต้นปีหนู เกิดภาวะโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี แต่ยังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. โรคโควิด19: ทุกเดือนนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปของเกือบ 1 ล้านคน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย หากการแพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน GDP ของประเทศไทยอาจลดลงประมาณ 0.5% ในปีนี้

2. การส่งออก: ปัจจัยหลายประการ เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลต่อการค้าขาย และการอ่อนตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี

3. ภัยแล้ง: ภัยแล้งครั้งเดียวในรอบ 60 ปี เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของไทย เกษตรกรรม   ในปัจจุบันบางพื้นที่ได้คลี่คลายลงแล้ว และหวังว่าจะไม่ทำให้ฤดูฝนปีนี้ล่าช้า

4. หมอกควัน: หมอกควันในประเทศไทยเพิ่งสัมผัสได้ชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา    แม้ว่า PM2.5 จะร้ายแรงมาสองสามวันแล้ว เมื่อหมอกควันมาเยือน นักท่องเที่ยวต่างชาติก็น้อยลงเป็นธรรมดา ชาวไทยยังคงอยู่บ้าน ไม่กล้าออกไปท่องเที่ยว บริโภค แถมยังเพิ่มค่ารักษาพยาบาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ประเมินค่าไม่ได้

5. งบประมาณ: งบประมาณปี 2562 ซึ่งผ่านการทบทวนและอนุมัติแล้ว มีความไม่แน่นอน เนื่องจากการเปิดเผยเหตุการณ์การลงคะแนนทางเลือกของสมาชิกรัฐสภาบางคน นี่คือการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดที่เศรษฐกิจไทยเผชิญอยู่ การไม่ผ่านงบประมาณ หมายความว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้เงินได้   โครงการที่นำโดยรัฐบาลจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เงินเดือนพนักงานของรัฐก็จะจ่ายยากเช่นกัน อาจเป็น การปิดตัวของรัฐบาลเช่น วิกฤตการณ์ของสหรัฐฯ

การระบาดของโรคโควิดในที่สุดจะผ่านไปและความแห้งแล้งจะได้รับการแก้ไข  เมื่อถึงฤดูฝนแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาค่อยๆ พลิกกลับ   การส่งออกที่ไม่เอื้ออำนวยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ จะผ่านไปหรือไม่   พื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดี และเราเชื่อว่าประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาด้านงบประมาณได้และจะไม่พัฒนาไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่

 รัฐบาลไทยและประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักดีถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจ  และมีความสำนึกในความเร่งด่วนอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะออกจากสถานการณ์ได้เร็วขึ้น   พวกเขาให้ความสนใจมากขึ้นในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  ยินดีต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ  เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งธุรกิจในไทยสะดวกมากขึ้น และให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุน   ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีโอกาสทางโครงสร้างอุตสาหกรรมมากมายที่รอให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน นี่คือโอกาสดีที่จะมาลงทุนในประเทศไทย!

หมายเหตุ: ข้อมูลและความคิดเห็นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น!

KM 215 Highway 33, Borthong, Kabinburi, Prachinburi, Thailand 

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links