Events

เทคโนโลยีสีเขียวช่วยให้ความร่วมมือและยกระดับอุตสาหกรรมจีน-ไทยให้ประสบความสำเร็จ ชาวจีนและชาวไทยพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นกลางและข้ามพรมแดนในปีแรกของ RCEP (พร้อมวิดีโอ)

“เทคโนโลยีสีเขียวช่

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links