นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

(Borthong)

พื้นที่อุตสาหกรรม 1,605,760 ตารางเมตร (1,125ไร่)

พื้นที่เชิงพาณิชย์ 132,368 ตารางเมตร (89.6ไร่)

พื้นที่สาธารณูปโภค (สิ่งอำนวยความสะดวก) 582,368 ตารางเมตร และ

พื้นที่สีเขียว 279,728 ตารางเมตร (รวมเป็น532ไร่)

เทคโนโลยีขั้นสูง

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ค่าก่อสร้างต่ำ

ทำเลศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน ที่ให้ความคุ้มค่าสูง

ศูนย์กลางตลาด 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​เชื่อมโยงสังคมกับเศรษฐกิจ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อยู่ใกล้สถานที่สําคัญ

รายละเอียดโครงการ

 

ระดับความสูง :  เฉลี่ย 25 ​​เมตรจากระดับน้ำทะเล

พื้นที่ถนน : ถนนสองเลนยาว 45 เมตร มีความลาดชันน้อยกว่า 4% ประมาณ 25 ซม. และสูงสุด 2,378 คันต่อวัน

โครงสร้างพื้นฐาน

 

อ่างเก็บน้ำ : มีบ่อเก็บน้ำ 4 แห่ง รวม 1.33 ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำประปา : 6,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

บำบัดน้ำเสีย : 5,280 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ไฟฟ้า :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพลังงานแสงอาทิตย์ 115 KVA

การขนส่งและบริการอื่นๆ

 

คมนาคมขนส่งและบริการอื่นๆ : สัญญาณสื่อสาร ระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด

บริการแบบครบวงจร :  บริการครบวงจรโดย กนอ. ในการขออนุญาตต่างๆ เช่น การขอใช้ที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตประกอบกิจการ การทำวีซ่าของผ๔ชำนาญการ เป็นต้น

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

 1. ถนนเส้น 33 สามารถนำไปสู่ประเทศอาเซียนได้อย่างง่ายดายและเชื่อมต่อกับการขนส่งทางบกและทางน้ำ
 2. มีแหล่งวัตถุดิบรวมถึงทรัพยากรแรงงานที่สมบูรณ์
 3. ที่ดินและค่าแรงราคาถูก
 4. การก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการสร้างอาคารและโรงงาน และประหยัดต้นทุนการลงทุน
 5. ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามกอล์ฟ  โรงแรม  รีสอร์ท  ฯลฯ
 6. ฐานที่ดินของโครงการ สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารโรงงานได้ โดยอาจไม่ต้องตอกเสาเข็ม  ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างได้ 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้าง

 • 10.2 กม. จาก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

 • 20 กม. จาก วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

 • 14.6 กม. จาก วิทยาลัยครุศาสตร์อุตสาหกรรมและชุมชนกบินทร์บุรี

 • 15 กม. จาก โรงเรียนเจียหมิง

 • 13.9 กม. จาก โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

 • 32 กม. จาก สนามกอล์ฟและรีสอร์ทฮิลไซด์ คันทรี อยู่ห่างออกไป

 • 11.2 กม. จาก โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี

 • 7.6 กม. จาก เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น

 • 43.1 กม. จาก เวโรน่า แอท ทับลาน รีสอร์ท

 • 21.2 กม. จาก เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต

 • 10.2 กม. จาก ร้านอาหารบ้านเนินน้ำ

 • 10.8 กม. จาก เมกะโฮม กบินทร์บุรี

ข้อได้เปรียบของสถานที่

 

 • 157 กม. จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างออกไป

 • 190 กม. จาก ท่าเรือแหลมฉบัง

 • 93 กม. จาก กัมพูชา

 • 3.5 กม. จาก สถานีรถไฟ

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

มีสาธารณูปโภคที่ทันสมัยครบครัน

5g-communication-technology-internet-network_31965-3018

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 มีสิ่งอำนวยความสะควกครบครัน มีเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นตัวผลักดันในการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดการพึ่งพาระบบโครงข่ายพลังงาน ไฟฟ้า ควบคุมการผลิตน้ำและระบบการบำบัดน้ำเสีย ควบคุมคุณภาพอากาศ และรักษาสิ่งแวดล้อม

การลงทุนต่ำ ค่าใช้จ่ายในการประกอบการต่ำ

Pattaya Chonburi Thailand - 28 May 2019 : Beautiful landscape and cityscape of Pattaya city is popular destination in Thailand with white cloud and blue sky

เป็นนิคมใหม่ที่มีทำเลศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุนที่ได้ความคุ้มค่าสูง  มีการปรับที่ดินทุกแปลง ทำให้สามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด มูลค่าการจัดการการก่อสร้างตามวิศวกรรม และศักยภาพในการจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ดีและทันสมัย และสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีประสิทธิภาพให้กับระบบเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากร ค่าไฟลด 10% เป็นเวลา 5 ปี ค่าน้ำลดสูงสุดไม่เกิน 25% และมีค่าแรงงานต่ำ

 

ศูนย์กลางตลาด ใกล้ตลาดของผู้บริโภค

concept-save-energy-efficiency-hand-holding-light-bulb-with-eco-icons_20693-211

นิคมอุตสาหกรรมเป็นจุดศูนย์กลางและใกล้ตลาดผู้บริโภค เช่น กรุงเทพมหานคร อีสาน และ EEC อีกทั้งยังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อมโยงสังคมกับ เศรษฐกิจ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดําเนินการ จัดการระบบด้วยเทคโนโลยี ดูแลสิ่งแวดล้อม เชื่อมต่อระบบ ขนส่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกและ ความปลอดภัยในการขนส่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ พัฒนาความรู้และทักษะ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เศรษฐกิจ และขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในอนาคต 

สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

Silhouette of mother with her daughter and bicycle

สภาพแวดล้อมโดยรอบสะดวกสบาย เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เป็นนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้สถานที่สําคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงพยาบาล ตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม รีสอร์ท สปา น้ำพุร้อน สระว่าย น้ำ สนามกอล์ฟ ฯลฯ 

 

ศูนย์กลางทรัพยากร แรงงาน วัตถุดิบ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การพัฒนาคนในภูมิภาค จัดหาสถานที่ฝึกอบรมเพื่อปลูกฝั่งอบรมเพื่อปลูกฝังนักศึกษาและคนในท้องถิ่น ให้มีทรัพยากรบุคคลมากขึ้นในการเข้าร่วมงานในนิคมอุตสาหกรรม 

บ่อเก็บน้ำ

สร้างบ่อเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 114 ไร่ และสูบน้ำจากคลองพระปรงซึ่งเก็บกักน้ำได้ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการผลิตในเขตอุตสาหกรรม

 

ระบบน้ำประปา

ผลิตน้ำประปาได้ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใส่ใจในความสะอาด ขจัดมลพิษและสิ่งแปลกปลอมที่ผสมอยู่ในน้ำ และรับประกันปริมาณน้ำ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในพื้นที่ 1 ไร่

ระบบไฟฟ้า

ด้านทิศใต้ของโครงการมีการวางแผนพื้นที่ 8 ไร่สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองได้รับส่วนลดค่าไฟ 10% เป็นเวลา 5 ปี

ระบบสื่อสาร

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองดำเนินการและดูแลโดยตรงโดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที โดยจัดพื้นที่ให้เอ็นทีตั้งสำนักงานบริการภายในนิคมฯ

 

ระบบบำบัดของเสีย

วางแผนพื้นที่บำบัดของเสีย ทำความสะอาดทุกวัน และติดตั้งเตาเผาขยะที่กำจัดขยะได้ 40 ตันทุกวัน ของเสียที่ไม่ติดไฟ เช่น สารเคมีและของเสียจากสารเคมี จะถูกฝังกลบโดยผู้เชี่ยวชาญในโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบบำบัดน้ำเสีย

สร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอสำหรับบำบัดน้ำเสีย 5,280 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยระบบจะควบแน่นและกลั่นตัวของน้ำเสีย ใช้จุลินทรีย์ การเติมออกซิเจน ทราย และวัสดุกรอง ในการกรองสิ่งปฏิกูล

ความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาลหรือคลินิกชุมชน โรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ โรงแรมที่พัก ที่พักสำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธุรการ และหอพักสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิง คลับ ป้ายรถเมล์ ปั๊มน้ำมัน ศูนย์ดูแลเด็ก โกดัง สถานีรถบรรทุก สวนสาธารณะ และพื้นที่พักผ่อนในนิคมฯ