บ่อทอง

ทางเลือกที่นักลงทุนมั่นใจ

5g-communication-technology-internet-network_31965-3018

มีสาธารณูปโภคที่ทันสมัยครบครัน

อำนวยความสะดวกครบครัน สะดวกสบาย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Pattaya Chonburi Thailand - 28 May 2019 : Beautiful landscape and cityscape of Pattaya city is popular destination in Thailand with white cloud and blue sky

ลงทุนต่ำ ค่าใช้จ่ายในการประกอบการต่ำ

ที่ดินราคาไม่สูง คุ้มค่าต่อการลงทุน นิคมมีการปรับพื้นดินให้มีรากฐานแข็งแรงมั่นคง

concept-save-energy-efficiency-hand-holding-light-bulb-with-eco-icons_20693-211

ศูนย์กลางตลาด

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงสังคมกับเศรษฐกิจ และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Silhouette of mother with her daughter and bicycle

สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

สภาพแวดล้อมโดยรอบสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อยู่ใกล้สถานที่สําคัญ

shutterstock_1696678651 copy (1)

ศูนย์กลางทรัพยากร แรงงาน วัตถุดิบ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนเก่งในภูมิภาค

ดร.วิชิต ลอลือเสิศ

ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 เป็นนิคมที่มีแนวคิดสมัยใหม่  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (S-Curve) และ“ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ”

เส้นทางการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

2015
Business handshake of two men demonstrating their agreement to sign agreement or contract between their firms, companies, enterprises

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ได้รับสิทธิพิเศษหลายประการจากการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI) สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯ เพื่อขอนโยบายสิทธิพิเศษได้ทั้งด้านภาษีและที่ไม่ใช่ด้านภาษี

2018
reservoir canals and dams artificially made by people

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการแบบครบวงจรที่ กนอ. จัดไว้ภายในบริเวณนิคมฯได้โดยสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาการดำเนินการขออนุมัติต่างๆ

2019
construction silhouette

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2020
2835

สร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง

เริ่มก่อสร้างต้นปี 2563 และแล้วเสร็จปลายปี 2565

แผนที่นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

ข่าวและกิจกรรม