บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

RCEP จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า สินค้าใหม่ใดในไทยที่เป็นสินค้าส่งออกปลอดภาษี?

RCEP คืออะไร?

RCEP หมายถึง ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีระดับสูงที่ริเริ่มโดยสิบประเทศในอาเซียน โดยมีส่วนร่วมของจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ และรวม 15 ประเทศ

ข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมผู้คน 2.3 พันล้านคน คิดเป็นประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมดของโลก โดยมี GDP ทั้งหมด 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 3% ของ GDP โลก 1% ของปริมาณการค้าทั้งหมดคือ 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 30% ของปริมาณการค้าทั่วโลก

 

วัตถุประสงค์ของ RCEP คือการสร้างตลาดเดียวโดยการลดอุปสรรคด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี  หลังจากการอนุมัติและมีผลใช้บังคับของประเทศสมาชิกแล้ว ภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ในประเทศสมาชิกจะลดลงเป็นศูนย์   จนถึงปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (ได้แก่ ไทย ลาว สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา เวียดนาม) และประเทศสมาชิกนอกอาเซียน 4 ประเทศ (ได้แก่ จีน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น )   ได้บรรลุข้อตกลงการค้าเสรี   หลังจากข้อตกลงมีผลใช้บังคับ ประเทศไทยจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า 29,000 รายการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งออกปลอดภาษี

 

RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่ 14 ของประเทศไทย การลงนามและมีผลใช้บังคับของ RCEP ทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในฐานะฐานการผลิตและการส่งออกที่โดดเด่นยิ่งขึ้น   และนำมาซึ่งโอกาสการลงทุนที่มากขึ้น

 

ในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศการจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีน-อาเซียน นอกจากนี้ การสถาปนาความสัมพันธ์นี้ยังได้สร้างพื้นที่ไม่จำกัดสำหรับความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

 

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ประเทศไทยยินดีต้อนรับผู้ประกอบการจีนจำนวนมากเพื่อลงทุนในการผลิตในประเทศไทยและมองหาโอกาสทางธุรกิจ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ “นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง “

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links