บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

5 กลยุทธ์ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในปี 2564

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศแผนปีงบประมาณ 2561-2565 ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งเป้ารองรับระบบ 5G และยกระดับการผลิตเป็น Industry 4.0 โดยมุ่งเน้นที่ 5 ยุทธศาสตร์สำคัญของไทย

กลยุทธ์ที่ 1: การเติบโต

– พัฒนาและอัพเกรดบริการ ธุรกิจ สินค้าใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 2: อุตสาหกรรมสีเขียว

– การพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วม 13 โครงการ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3: ธรรมาภิบาล

– ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลของแต่ละบริษัทให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล รวม 1 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4: กลยุทธ์หลัก

– รวม 9 โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาขององค์กรผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 5: ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

– ยกระดับการแข่งขันระดับโลกของลูกค้าและนักลงทุน รวม 7 โครงการ

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links