บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ประกาศอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2563 ไทยติดอันดับ 1 ในอาเซียน!

ตามรายงานของสื่อไทย  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ประกาศรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 และการจัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2563 (SDG) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2563 ของ 166 ประเทศทั่วโลก และอันดับที่ 1 ในอาเซียน

สิบประเทศในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN) ปี 2563 มีดังนี้

  1. ไทยอยู่ในอันดับที่41 ของโลก โดยมี74.5 คะแนน
  2. เวียดนามอยู่ในอันดับที่49 ของโลก โดยมี73.8 คะแนน
  3. มาเลเซียอยู่ในอันดับที่60 ของโลก โดยมี71.8 คะแนน
  4. บรูไนอยู่ในอันดับที่88 ของโลก โดยมี68.2 คะแนน
  5. สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่93 ของโลก โดยมี67.0 คะแนน
  6. ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่99 ของโลก โดยมี65.5 คะแนน
  7. อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่101 ของโลก โดยมี65.3 คะแนน
  8. เมียนมารอยู่ในอันดับที่104 ของโลก โดยมี64.6 คะแนน
  9. กัมพูชาอยู่ในอันดับที่106 ของโลก โดยมี64.4 คะแนน
  10. ลาวอยู่ในอันดับที่ 116 ของโลก โดยมี 62.1 คะแนน

(หมายเหตุ: บทความนี้คัดลอกมาจากหัวข้อข่าวในประเทศไทย)

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links