บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

การขาย/เช่าที่ดินและการลงทุนทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

การขาย/เช่าที่ดินในประเทศไทย ตามรายงาน ยอดขายรวมของการขาย/เช่าที่ดินตามสัญญาในประเทศไทยในช่วงสามไตรมาสปี 2562-2563 (ตุลาคม-มิถุนายน) มีดังนี้ พื้นที่ซื้อขายที่ดินรวมในปี 2562 เท่ากับ 1,811.89 ไร่ รวม พื้นที่ซื้อขายที่ดินในปี 2563 เท่ากับ 1,838.96 ไร่ เพิ่มขึ้น 27.07 ไร่ เมื่อเทียบปีต่อปี และเพิ่มขึ้นสะสม 1.49%

 

จากรายงานข้อมูลการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมประจำปี 2563 ระบุว่า การลงทุนรวมในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 74.395 พันล้านบาท และนิคมอุตสาหกรรมสร้างงาน 14,698 ตำแหน่ง โรงงาน 163 แห่ง  เพิ่มโรงงานทั้งหมด 41 โรงงาน  เมื่อเทียบกับ 122 แห่ง โรงงานในไตรมาสที่สามในปี 2562

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links