บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมจับคู่ธุรกิจจีน – สิงคโปร์ – ไทย “อุตสาหกรรมใหม่”

วันที่:  22 กันยายน 2563  เวลา 13:30 น. เวลาประเทศไทยสถานที่:  สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย

หัวข้อการประชุม: “การประชุมจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่จีน – สิงคโปร์ – ไทย”

เนื้อหาการประชุม

การประชุมนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย  โดยมีคณะกรรมการจัดงานร่วมกันระหว่าง หอการค้า ปักกิ่ง และวิสาหกิจของสิงคโปร์ Shanghai Sail   เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการวางรากฐานที่ดีสำหรับความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ   Mr.Guo Xiaohui ตัวแทนของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 กล่าวว่านักลงทุนที่มาประเทศไทยควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริการแบบครบวงจรของ กนอ.  (IEAT One Stop Service)  ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.    นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.โดยตรง   ได้รับสิทธิประโยชน์ของบริการครบวงจรนี้   กนอ. จะจัดตั้งสำนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33  การอนุมัติใบรับรองทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติที่สำนักงานของ กนอ. ที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ  และช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้ามาในนิคมฯ   นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ยังมีข้อดีคือราคาที่ดินต่ำ ที่ดินมีให้เลือกมากมาย ที่ดินที่ปรับสภาพหน้าดินให้แล้ว  ไม่ต้องถมดินเพิ่ม   ความสูงที่ดินอยู่ในระดับที่ไม่มีน้ำท่วม

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links