บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

รัฐบาลลาวประกาศว่าพิธีการทางศุลกากรของท่าเรือจะกลับมาเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลลาวได้ประกาศว่า จะเริ่มฟื้นฟูพิธีการทางศุลกากรของท่าเรือจนเป็นปกติ     ซึ่งมีความสำคัญในเชิงบวกต่อการนำเข้าและส่งออกของไทยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยปริมาณธุรกรรมชายแดนไทย – ลาว การค้าในเดือนมกราคม 2565 มีมูลค่า 23,456 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.86 %

 

นอกจากนี้ ระยะที่ 2 ของโครงการรถไฟจีน-ไทย จะขยายไปยังจังหวัดหนองคาย ซึ่งคั่นด้วยแม่น้ำจากเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว  โดยเชื่อมโยงกับรถไฟจีน-ลาว จากโบดิงสู่เวียงจันทน์   รถไฟจีน-ลาว อาจช่วยแก้ปัญหาการนำเข้า-ส่งออกของผู้ผลิตไทย และปัญหาพิธีการศุลกากร

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links