บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

เทคโนโลยีสีเขียวช่วยให้ความร่วมมือและยกระดับอุตสาหกรรมจีน-ไทยให้ประสบความสำเร็จ ชาวจีนและชาวไทยพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นกลางและข้ามพรมแดนในปีแรกของ RCEP (พร้อมวิดีโอ)

“เทคโนโลยีสีเขียวช่วยยกระดับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมจีน-ไทย – RCEP First Year Science and Technology Carbon Neutrality Cross-Border Forum” ประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้นำที่เกี่ยวข้องจากจีนและไทย และตัวแทนของบริษัท ทั้งสิบเก้าคน เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์และหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียว

ในช่วงต้นปี 2565 มีการบังคับใช้ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (RCEP) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเหตุการณ์สำคัญในกระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออก จีนและไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างมากและมีโอกาสในการพัฒนาในวงกว้างในการขยายความร่วมมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง การยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการ “ความเป็นกลางของคาร์บอน” และกระบวนการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออก และเร่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำของสังคมทั้งหมด สภาเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ-เซี่ยงไฮ้ สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย องค์การยูเนสโก ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองประเทศไทย และบริษัท Shanghai Guozhan Exhibition Center Co., Ltd. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Green Technology to help Thai-China ยกระดับความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการทำให้คาร์บอนเป็นกลางข้ามพรมแดน ในปีแรกของ RCEP

Wang Liping รัฐมนตรีที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในราชอาณาจักรไทย Chen Shanyi รัฐมนตรีที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานเอกอัครราชทูตไทยในจีน Gu Chuting รองประธาน สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ-เซี่ยงไฮ้ Li Feng หัวหน้าผู้แทนสภาจีนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย เลขาธิการ UNESCO International Center for Engineering Science and Technology Knowledge Liu Chang ผู้อำนวยการสำนักงาน ของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศของ Chinese Academy of Engineering กล่าวสุนทรพจน์ตามลำดับ

ผู้จัดงานในนามของ คุณวรรณา ลอลือเลิศ กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองประเทศไทย และ Wu Jianghong ผู้จัดการของ Shanghai International Exhibition Center Co., Ltd. ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ตามลำดับ คุณวรรณา ลอลือเลิศ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาและการจัดการของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองประเทศไทย เธอยังกล่าวด้วยว่านิคมอุตสาหกรรมบ่อทองในฐานะนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองคำนึงถึงการทำให้เกิดคาร์บอนต่ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนาสีเขียวขององค์กร คุณวรรณา ลอลือเลิศ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีสีเขียวในประเทศจีนและโอกาสในการพัฒนางาน Tech G Shanghai International Consumer Electronics Technology

ในหัวข้อดังกล่าว แขก 12 ท่านได้อภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของไทย แนวโน้มการพัฒนาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว พลังงานใหม่จากเซลล์แสงอาทิตย์ การขับขี่อัตโนมัติไร้คนขับ ระบบปฏิบัติการพลังงานอัจฉริยะปลอดคาร์บอน และหัวข้อเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆ แขกรับเชิญ ได้แก่ ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ BOI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย ; ศาสตราจารย์ Qulan Zhou ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมนานาชาติของ UNESCO ; สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย ; Wu Lin ธนาคารแห่งประเทศจีน (ประเทศไทย) จำกัด ; Zhang Ran ผู้จัดการของแผนกธุรกิจระหว่างประเทศของ OceanAlpha Li Longting ; ผู้อำนวยการ Chint Solar Thailand ; Jiang Yu, CTO ของ BOE Energy ; Zhao Yuhang ผู้จัดการ Kaiquan Pump Thailand ; คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ Vice President, MG Sales (Thailand) Co., Ltd.; ดร.เกรียงไกร สุขสันต์ไกรศร Vice President, SCG Cleanergy Co., Ltd.; พงษ์ศักดิ์ เหลืองจินดารัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) ; ธนินท์ วนาสุทธานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ แอบโซลูท จำกัด (มหาชน)

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links