บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น Yang Qingzhu ประธานหอการค้าประเทศไทยและคณะเพื่อเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 Yang Qingzhu ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ ได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ประธาน คุณวรรณา ลอลือเลิศ แห่ง นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง และทีมงาน ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น สมาชิกของคณะผู้แทนประกอบด้วย: ประธาน Yang Qingzhu รองประธานอาวุโส Cai Weicai (ธนาคารกสิกรไทย) ประธานบริหาร Lin Shaohuai รองเลขาธิการ Wu Shengqiang รองประธาน Guo Jianqun ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ Cai Yiyuan และกรรมการบริหาร Yang Jinyi

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links