บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

สมาคมการค้าธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย-เวินโจว ในประเทศไทย โดย ประธาน Zheng Bingke และคณะผู้แทนเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สมาคมการค้าธุรกิจและอุตสาหกรรม ไทย-เวินโจว  โดย ประธาน Zheng Bingke และคณะผู้แทน เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33   ประธาน คุณวรรณา ลอลือเลิศ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 นำทีมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะตัวแทนได้เยี่ยมชมโรงงานทำน้ำปะปา โรงงานบำบัดน้ำเสีย ศูนย์บริการลูกค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links