บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

นิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง เยี่ยมชมหอการค้าจีนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณวรรณา กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ในประเทศไทยได้เข้าพบประธาน Lin Chuqin และรองประธาน Li Guixiong หอการค้าจีน ประเทศไทย

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links