บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33และสมาคมการค้าไทย-จี๋หลิน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 Yu Linlin ประธานสมาคมการค้าไทย-จี๋หลิน พร้อมด้วย Zhao Jing ประธาน Pan Zhiwen, Peng Wei, Fu Yuanyuan, Wei Hongliang, Wang Jin และ Chen Le รองประธาน สมาชิกองค์กร Xing Yanhui และรองเลขาธิการ Wang Qiuyue สมาชิก Xu Dawei, Bai Bai, Wu Yutong และเลขานุการ Li Qiyi ไปที่ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ประเทศไทย  ด้วยการประสานงานและจัดการอย่างประสบความสำเร็จของ Sui Xiuqi รองประธานบริหารและเลขาธิการใหญ่ของสมาคมฯ   โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณวรรณา ลอลือเลิศ กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ในประเทศไทย และ Guo Xiaohui ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และคุณกง เหมิง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ เธอร์ทีน เอ็นจิเนียริ่ง บูโรออฟ ไชน่า ซิตี้ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคตะวันออกของประเทศไทย  สืบเนื่องจากที่จังหวัดปราจีนบุรีและเมืองฉางชุนในมณฑลจี๋หลินเป็นเมืองพี่น้อง วันนี้นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 จังหวัดปราจีนบุรี และสมาคมการค้าไทย-จี๋หลิน ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีตามหลักการ “พึ่งพาอาศัยและส่งเสริมซึ่งกันและกัน” ร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง สององค์กร  และส่งเสริมความคิดริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน ประสานการพัฒนากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีส่วนสนับสนุน “ครอบครัวจีน-ไทย”

 

 

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 สร้างขึ้นโดย ดร.วิชิต ลอลือเสิศ ประธานกรรมการบริหาร  ซึ่งเป็น ผู้ประกอบการชาวไทยที่ประสบความสำเร็จและผู้นำชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียง และคุณวรรณา ลอลือเลิศ  กรรมการผู้จัดการ   นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่น่าสนใจพร้อมข้อดีมากมาย ได้แก่ : พันธมิตรชาวจีนที่ดี ทำเลที่ไม่เหมือนใคร นโยบายพิเศษ  การคมนาคมสะดวก  สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบาย กำลังแรงงานที่มีเพียงพอและราคาไม่สูง   ที่ดินอยู่ในระดับความสูงที่สูงและไม่เคยน้ำท่วม ฯลฯ   อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า  เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ โลจิสติกส์และการขนส่ง วัสดุระดับไฮเอนด์ เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร ฯลฯ

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links