บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

เชิญชวนร่วมการประกวดวีดีโอสั้น “โอกาสการลงทุนในประเทศไทย”

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง) ร่วมกับ สมาคมครูจีน ,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ , สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประเทศไทย ,  สมาคมการค้าไทย-จีน  จัดกิจกรรมการประกวดวีดีโอสั้น ในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนในประเทศไทย”  เพื่อให้ข้อมูลแก่องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย  และนักลงทุนชาวต่างชาติที่วางแผนจะเดินทางเข้ามาลงุทนในประเทศไทย

เนื้อหาของวิดีโอ :   วีดีโอเกี่ยวกับข้อมูล กลยุทธ์ หรือการตีความนโยบายในการลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและการค้าในประเทศไทย  ฯลฯ

รูปแบ :  ความยาว 1-5 นาที  สามารถนำเสนอในรูปแบบของการบรรยาย สัมภาษณ์ ฯลฯ หากภาษาของวิดีโอไม่ใช่ภาษาจีน จะต้องเพิ่มคำบรรยายภาษาจีน  ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธ์

วิธีร่วมกิจกรรม :  เปิดให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมนี้ได้  โดยส่งวีดีโอที่อีเมล info@borthong33.com  โดยระบุชื่อสกุลผู้จัดทำวีดีโอ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ  ในอีเมลที่ส่งวีดีโอพร้อมกันด้วย  หลังจากนั้นผู้จัดจะดำเนินการตรวจสอบและคัดเลือกวีดีโอที่ได้คะแนนมากที่สุด  และแจ้งผลให้ผู้ส่งวิดีโอทราบ  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มตอนจบหรือใส่เครดิต การแก้ไขในตัววีดีโอ

วิธีการเผยแพร่ : วิดีโอที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในหน้าเพจหลัก WeChat ของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง  และเผยแพร่ต่อไปที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น  Youtube “We are in Thailand”   การเผยแพร่วิดีโอจะดำเนินการทุกสัปดาห์  สัปดาห์ละครั้ง

างวัลที่ได้รับ : วีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสัปดาห์  จะได้รับรางวัล 1,000 บาท  และนับตามจำนวนการดูวิดีโอในหน้าเพจหลัก WeChat ของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง  โดยภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเผยแพร่วีดีโอนั้น ๆ  หากมีการดูมากกว่า 1,000 view แต่ละยอดการดูที่เพิ่มขึ้น 500 view จะได้รับรางวัลเพิ่ม 100 บาท  ยอดรวมรางวัลที่ได้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท   เงินรางวัลนี้ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลิขสิทธิ์วิดีโอ : เมื่อวิดีโอได้รับการคัดเลือก  และได้รับการเผยแพร่แล้ว   ลิขสิทธิ์ของวีดีโอนั้นจะเป็นของ บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด  (นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง)

ผู้จัดงานและผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ร่วมจัดงาน : สมาคมครูจีน ,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ , สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประเทศไทย ,  สมาคมการค้าไทย-จีน

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links