บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ประเทศไทยมีระบบขนส่งรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งที่ครบครัน ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมและมอบทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศไทย มีดังนี้

– ที่ดิน ทางหลวงหลัก ระยะทาง 99,991.13 กม.

– ทางด่วน ระยะทาง 224.600 กม.

– ถนนสายท้องถิ่น ทางน้ำระยะทาง 601,741.38 กม.

– ท่าเรือชายฝั่ง 43 แห่ง

– ทางรถไฟ เที่ยวเดียว ระยะทาง 3,618.764 กม.

– ถนนสามเลน ทั้งสองฝั่ง ยาว 358.549 กม.

– ทางรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 65.283 กม.

– การบิน : ให้บริการโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) ทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ , บางกอกแอร์เวย์ 3 แห่ง , บริษัทอื่นที่สังกัดกรมท่าอากาศยาน 28 แห่ง และ สนามบินนาวิกโยธิน 1 แห่ง

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links