บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ทำไมประเทศไทยจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนชาวจีนให้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อดีของไทยในการดึงดูดนักลงทุนจากจีนมีดังนี้

1. ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดี มีตลาดขนาดใหญ่ และพื้นที่แผ่ขยายในตลาดขนาดใหญ่ ประเทศไทยตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับพม่าลาว กัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย และทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติสำหรับเศรษฐกิจ  กระแสการค้าในตลาดอาเซียนมีประชากร 600 ล้านคน   มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และเป็นประเทศเป้าหมายในอุดมคติสำหรับชาวจีนของเราที่จะลงทุนในต่างประเทศ!

2. เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว ประเทศไทยยังได้พยายามขยายอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้นและเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับนักลงทุนต่างชาติ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศส่งเสริมโปรแกรม “New Growth Engines” ซึ่งรวมถึงการขับขี่ยานพาหนะแห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงกระดูกและข้อเพื่อสุขภาพ เกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และธุรกิจอาหาร แหล่งการลงทุนใหม่จะรวมถึงภาคส่วนต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ การบิน โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการด้านสุขภาพ ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมแห่งใหม่

3.ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนภาครัฐและอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เช่น ท่าเรือ ทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟในเมือง การขนส่งทางอากาศ และทางด่วนหลายทาง สามารถขนส่งสินค้าไปยังจีน กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างง่ายดาย ในปีนี้ความสำเร็จในการลงนามในสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีนและไทยจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียน พร้อมนำโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมาสู่ภูมิภาคต่างๆ ตลอดเส้นทาง

  1. รัฐบาลไทยสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ กลยุทธ์การพัฒนา “ไทยแลนด์ 4.0” ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยอัตราภาษีที่ต่ำและนโยบายสิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยอยู่ที่ 7% และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สามในกลุ่มประเทศอาเซียนและสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 13 ปี

  1. จีนและไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิด ความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มั่นคงและไม่มีปัญหาจากประวัติศาสตร์ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชาวจีนจำนวนมาก ไม่กีดกันจีน ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนเยือนกันบ่อยครั้งและให้ความร่วมมือในเชิงลึกในทุกด้าน ปี 2563เป็นวันครบรอบ 45ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างจีนและไทย
  2. สังคมไทยมีความมั่นคง สามัคคี ปลอดภัย กฎหมายสมบูรณ์ คนไทยเป็นมิตรและใจดี คุณภาพของแรงงานโดยทั่วไปอยู่ในระดับสูง

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links