บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ทำไมนักลงทุนชาวจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยจึงควรเลือกนิคมอุตสาหกรรม?

จากการจัดอันดับโลกต่างๆ  ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นตลาดที่เข้มแข็ง ที่ตั้งยุทธศาสตร์ในศูนย์กลางของเอเชีย โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและครอบคลุม รัฐบาลที่เอาใจใส่ความต้องการของนักลงทุนอย่างใกล้ชิด นโยบายการลงทุนที่เสรี  และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มั่นคง  ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนโดยตรงจากวิสาหกิจจีน

 

เมื่อมาลงทุนในประเทศไทย ทำไมนักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกลงทุนและสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม? ต่อไปนี้นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 จะทำการวิเคราะห์ง่ายๆ สำหรับคุณ:

 

ในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาและจัดการโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะได้รับสิทธิประโยชน์หลากหลาย เช่น การจัดการนิคม การดำเนินการอนุมัติให้จัดตั้ง การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก   การให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม การดำเนินการนิคม สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถให้บริการแบบครบวงจรสำหรับนักลงทุน และบางแห่งสามารถให้บริการอนุมัติแบบครบวงจรในที่เดียวได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33  ที่สามารถให้นักลงทุนมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

 

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ยังให้บริการแก่ลูกค้าด้วยบริการต่างๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัท การดำเนินการขอวีซ่า การแปลภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย และอื่นๆ เมื่อบริษัทสร้างโรงงานก็สามารถช่วยหาบริษัทก่อสร้างได้ และเมื่อสร้างแล้วเสร็จและนำไปผลิตก็สามารถช่วยบริษัทจัดหาคนงานได้ สำหรับบางบริษัทที่ปฏิบัติตามนโยบายจูงใจการลงทุนของประเทศไทย พวกเขาสามารถยื่นขอภาษี BOI และสิทธิพิเศษที่มิใช่ภาษีในฐานะตัวแทนได้

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links