บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

BOI投资优惠申请流程

使1/2553

BOI便2亿40

BOI

BOI

线BOI
料:
, 2
1 (F PA PP01)
2 (F PA PP03)
3(F PA PP 04)
4(F PA PP 29)2.
7.5亿199111150/2534,1517
7
1. F GA CT 07)
2.F GA CT 03)337 
BOI
1. 6 (F GA CT 08) :
1 (F GA CT 08)
2
3 ()
4
5
6
7 ()
8使 ()
9使 (F GA CT 13
2.10
3., (F GA CT 04) , 3, , 3,7
 
1.2亿100 40
2.2亿7.5亿 60
3.7.5亿90
BOI: www.boi.go.th