บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

泰国税收优惠政策

1977(20174)(Investment Promotion Act)2017(Competitiveness Enhancement Act)(Board of Investment, BOI)BOI

BOI201511BOI

1) (Foreign Business Act of 1999)51%
2) ()
3)BOI

201712513201721415100亿使

BOI

BOI


90%
(15)50%10
70%10

BOI BOI

BOI20

BOI3
13
85
BOI10
BOI1025%

300 13

BOI8

20BOI11()

()

/
BOI

BOI13BOI

BOIBOI

SEZSEZ1010%

BOI

BOISEZSEZ3:1

SEZBOI

8()100%
5
BOI10
BOI1025%

5
BOI
SEZ
38
85

SEZ20201230

(Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT)

()VAT
VATIEATBOI

VATVAT

(Customs Free Zone, CFZ)使VAT

()

()()VAT
VATIEATBOI

VATVAT

IEATCFZ / IEATIEAT3030